Blog Wikipedia, den frie encyklopædi

      Comments Off on Blog Wikipedia, den frie encyklopædi

En blog er ofte knyttet til en person, men kan også deles af en større gruppe. Der er som regel mulighed for at læserne kan kommentere de enkelte indlæg og den der skriver på bloggen kaldes en blogger. Der findes vejledende og instruktive introduktioner på nettet med relation til blogs og running a blog, som for eksempel Blogger. com.

RSS og Atom feed giver mulighed for at tilvejebringe en opdaterings funktion, så læserne dermed kan følge med i de nye indlæg. Det sidste er meget teknisk men en sådan mekanisme er almindeligvis alligevel enkel at oprette Jessen 2005, s. 3. Også en række søgemaskiner er rettet mod blogosfæren, såsom Technorati amerikansk og Overskrift. dk. Et praktisk aspekt er at den erfaringsudveksling, der foregår, når studerende indbyrdes diskuterer undervisningen og underviserne fx i pauserne, også sker i de virtuelle rum, hvilket er specielt appropriate for online baseret undervisning Jessen 2005, s.

4. I et kort afsnit af “Blogs og online undervisning” sammenstiller Jessen blogs og forums under den præmis at de genspejler en dialog s. 6 7. Her er det virtuelle rum vigtigt fordi det simulerer det ikke virtuelle, det vil i konteksten her sige den dialog der ikke er båret frem gennem digitale medier. Men i praksis Jessen 2005, s. 7 8 er muligheden for at danne en portfolio her løseligt forstået som strukturerede noter også vigtig.

Integrationen går for at være enkel og blog opsætningen kan også fungere som et CMS, dvs. en systemsat måde at oprette en hjemmeside på. Specielt er det enkelt at integrere udefra Ledermann, som slutbruger: Som abonnent på et webhotel skal man ikke gøre meget andet end at uploade et passende blog software webserver og blog program arbejder så at sige efter fælles usual. At skrive en blog forudsætter heller ikke nødvendigvis opsætning af en kilde distribution eller eventuelt et kommercielt produkt der er også mange blog portaler på nettet, dvs. hjemmesider hvor brugeren tilmelder sig og via et login dermed får adgang til en blog. De væsentlige elementer i running a blog forløbet er indlæg, kommentarer og tags et mere diskret aspect, moderator funktionen, gør det muligt at holde styr på de indløbne kommentarer.

See also  Cpamatica Review for Publishers Full Review and Rating

Det minder lidt om en mailliste eller nyhedsgruppe og ligner beskrivelsen i RFC 1036, Horton and Adams 1987. I følgende afsnit benyttes kursiv for at indikere termer fra RFC 1036:Tags/Keywords og kommentarer/Follow ups hører til et blogindlæg/a message der igen hører til en blog/mail list newsgroup. Bloggens moderator funktion kan måske, måske ikke sammenlignes med nyhedsgruppens moderator men termen moderated fra RFC 1036 overenstemmer med forventningen om og forpligtelsen til at gennemse dels subscriptions og dels messages, hhv. anmodning om ret til at kommentere på indlæg og selve kommentarerne. Dog, bloggen er på sin egen måde både moderated og tilgængelig for subscription, og det drejer sig om et betydningssammenfald det er ikke et mail program og teknisk set er der ingen relation mellem en nyhedsgruppe og en blog. Ligeså de nævnte Follow ups, Keywords og message der hører til en feltbeskrivelse af et tekstformat som ikke forventes og almindeligvis ikke findes i blog mekanismen.

Generelt Tabellen viser nogle typiske eksempler. CMS produkter som Typo3 php og Discourse Ruby følger ikke tabellens firkantede skematisering, blandt andet blog programmet MovableType Perl fungerer i samspænd med en MTA og udviklingen af mailklienter såsom Icedove XUL præsenterer en brugerflade der er baseret på W3C specifikationerne. RFC publiceres af IETF. De nævnte application pakker er under GNU, OpenSource eller lignende licens. Program pakker er skrevet med kursiv i tabellen. Programtype Runtime, programmeringssprog samt Server, gængs navn på den netværks orienterede type.

Administrativ scripting af server programmer samt spam filtre er varieret og ikke afbildet her. Tekstformat De mest generelle og relevante specifikationer for tekstformatet af blogindlæg, forumposter og mails. Bemærk!De anførte RFC’s forhindrer ikke principielt muligheden for at producere html, xml etc. via filter programmer. Transport Bemærk!Webmail benytter http og præsenterer eksempelvis html. Se også meget lang liste udeladtKilder Program beskrivelser fra Debian Squeeze binary,stable Synaptic Package Manager samtAlberry, Russ 2013, “IETF nnttpext Working Group”, USENET, eyrie.

See also  Walden University: Accredited Online University Online Degree Programs

org. Alberry, Russ 2015, “The Usenet Article Format and Protocols”, USENET, eyrie. org.